ما متعهد می‏‌شویم در حد توان از حریم شخصی شما دفاع حفاظت کنیم و در این راستا، تکنولوژی مورد نیاز برای هرچه مطمئن‏‌تر و امن‏‌تر شدن استفاده شما از سایت را توسعه دهیم . در واقع شما با استفاده از سایت رضایت خود را از سیاست ما نشان می‏‌دهید.