مشخصات نماینده های فعال خوراک دام کیمیادانه


شهر نماینده آدرس نمایندگی تلفن تماس
تهران صباغها 09128878770
قزوین صباغها 09128878770
کرج جهانشهر-میرزایی 09193000512
اصفهان خیابان مدرس دکتر نم نباتی 09386331005
شیراز بلوار ارم امین فریدونی 09173139659
گیلان و مازندران و گلستان دکتر اکبرپور انبار مرکزی ساری, مازندران .اتوبان قائمشهر ساری ، شهرک نياوران، کوچه بهار، شرکت بهورز نيکان 09112225740
خوزستان خانم پیروان 09355545353
کرمانشاه دکتر شکری 09121763000
خراسان دکتر نعمتی 09155117691