مشخصات نماینده های فعال خوراک دام کیمیادانه


شهر نماینده آدرس نمایندگی تلفن تماس
تهران صباغها 09128878770
قزوین
کرج جهانشهر-میرزایی 09370586642 09193000512
اصفهان خیابان مدرس دکتر نم نباتی 09386331005
شیراز بلوار ارم امین فریدونی 09173139659
گیلان و مازندران و گلستان دکتر اکبرپور انبار مرکزی ساری, مازندران .اتوبان قائمشهر ساری ، شهرک نياوران، کوچه بهار، شرکت بهورز نيکان 09112225740
خوزستان خانم پیروان 09355545353
کرمانشاه دکتر شکری 09121763000
خراسان دکتر نعمتی 09155117691
آذربایجان شرقی دکتر حسین علیاری 09143324200
قم دکتر ثقفی 09127507188
یزد روغنیان 09101677689
همدان آرش مستوفی 09186126816
هرمزگان فریدونی 09173139659
بوشهر فریدونی 09173139659