استان - شهر

نام نمایندگی

تلفن همراه

تلفن ثابت

تهران و البرز

مهندس صباغها

و

کارشناسان فروش خانم عباسی و خانم راد

09128878770

و

09120551566

021-66036030
البرزمهندس میرزایی

09193000512

09191050266

 
اصفهاندکتر نباتی

09134314113

09386331005

 
اصفهاندکتر فروتن09132020881 
خراسانگوهر دام توس09157057055 051-36510434
فارسدکتر شعبانی

09132118160

09178520085

 
خوزستان صدف دریا جنوب

09355545353

09981744493

 
ایلام، خوزستانمهندس جلالت

09168901626

09163358758

 
گیلان، مازندران، گلستانبهورز نیکان

09112207160

09912750153

 
گیلان، مازندران، گلستانگیلان وت

09336189306

09382172907

 
گیلان، مازندران، گلستاندکتر مدنی09126188168 
اردبیلدکتر جامعی

09141567265

09032959431

 
یزددکتر آردی09120615538035-32622725
قمدکتر ثقفی09127507188  025-32915040
کرماندکتر مظفری

09131976473

09308976473

 
چهارمحال و بختیاریدکتر لطفی

09133315438

09212902811

 
آذربایجان شرقی، غربیمهندس رضاییان

09372951681

09144811391

 
آذربایجان شرقی، غربیدکتر روشنی

09143117347

09333117347

 
آذربایجان غربیدکتر باقرزاده09143435277 
هرمزگان دامین پخش جنوب09131798481 
سمنان دکتر فیاض09353925043