منو
سبد خرید

خوراک گربه پرمیوم مفید - ۴ کیلوگرمی

خوراک گربه پرمیوم مفید - ۴ کیلوگرمی
خوراک گربه پرمیوم مفید - ۴ کیلوگرمی
خوراک گربه پرمیوم مفید - ۴ کیلوگرمی
خوراک گربه پرمیوم مفید - ۴ کیلوگرمی
خوراک گربه پرمیوم مفید - ۴ کیلوگرمی
گربه‌ها به عنوان حیوانی گوشتخوار نیاز به تغذیه بر پایه پروتئین حیوانی دارند. همچنین مکانیزم بدن این حیوانات به گونه‌ای است که قادر به استفاده از مسیرهای متابولیکی شبیه سایر گونه ها نیستند و نیاز تغذیه دارند که منحصر به این گونه باشد. مفید بر پایه به روز ترین تحقیقات جهان و گذراندن آزمایشات علمی به گونه‌ای طراحی شده است که تمام این نیازها را تامین می کند. در نظر گرفتن فیزیولوژی گربه ها و توجه به استفاده از مواد اولیه با کیفیت در جهت حفظ سلامتی و نگه داشتن آنها در وزن متعادل موفق عمل می کند.


درصد آنالیز ترکیبی خوراک

Protein                                31%

Fiber                                    10%

Calcium                               1.3%

Phosphorus                        0.8%

Ash                                       8.0%

Moisture                             8.0%

Sodium                                0.5%

Energy                              3.72 KCal

0 تومان