منو
سبد خرید

خوراک سگ ورک بالغ مفید

خوراک سگ ورک بالغ مفید
خوراک سگ ورک بالغ مفید
خوراک سگ ورک بالغ مفید
خوراک سگ ورک بالغ مفید
خوراک سگ ورک بالغ مفید
خوراک سگ ورک بالغ مفید
خوراک سگ ورک بالغ مفید

خوراک سگ ورک بالغ مفید

درصد آنالیز ترکیبی خوراک

Crude Protein                     24%

Crude Fat                            17%

Moisture                             10%

Crude Fiber                        3.5%

Calcium                               1.3%

Phosphorus                        0.8%

Ash                                       8.0%

Potassium                          0.6%

Sodium                                0.5%

Magnesium                         0.1%

0 تومان
برچسب ها: خوراک , سگ , بالغ , ورک , مفید