منو
سبد خرید

خوراک سگ ورک بالغ مفید - ۱۰ کیلوگرمی

خوراک سگ ورک بالغ مفید - ۱۰ کیلوگرمی
خوراک سگ ورک بالغ مفید - ۱۰ کیلوگرمی

خوراک سگ ورک بالغ مفید - ۱۰ کیلوگرمی


درصد آنالیز ترکیبی خوراک

Crude Protein                     24%

Crude Fat                            17%

Moisture                             10%

Crude Fiber                        3.5%

Calcium                               1.3%

Phosphorus                        0.8%

Ash                                       8.0%

Potassium                          0.6%

Sodium                                0.5%

Magnesium                         0.1%

0 تومان
برچسب ها: سگ ورک