منو
سبد خرید

خوراک سگ نابالغ (Puppy & Junior) مفید - ۲ کیلوگرمی

خوراک سگ نابالغ (Puppy & Junior) مفید - ۲ کیلوگرمی
خوراک سگ نابالغ (Puppy & Junior) مفید - ۲ کیلوگرمی
خوراک سگ نابالغ (Puppy & Junior) مفید - ۲ کیلوگرمی
خوراک سگ نابالغ (Puppy & Junior) مفید - ۲ کیلوگرمی
خوراک سگ نابالغ (Puppy & Junior) مفید - ۲ کیلوگرمی
خوراک توله سگ
خوراک توله سگ شرکت مفید با استفاده از جدیدترین اطلاعات تغذیه و با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی تولید می گردد. در تولید این خوراک با طعم ماهی خام از مواد اولیه با کیفیت با قابلیت هضم بالا و مواد طبیعی و پروتئین حیوانی استفاده می شود. این خوراک برای کاهش حساسیت و افزایش کیفیت و بدون استفاده از رنگ‌های مصنوعی طعم دهنده ها و مواد نگهدارنده طراحی و فورموله شده است.

قبل از از شیر گرفتن
توله سگ ها در هفته ششم و هفتم از شیر گرفته می شود. از هفته دوم تا سوم کمی از کیبل ها، را با آب گرم به شکل تغییر نرم درآورده بدهیم از هفته ششم به تدریج از غذای خشک استفاده کنید. دقت کنید که مواد غذایی مرطوب شده باید تعویض گردند.

درصد آنالیز ترکیبی خوراک

Crude Protein                     27%

Crude Fat                            18%

Moisture                             12%

Crude Fiber                        5%

Linoleic Acid                      2.5%

Phosphorus                        1.1%

Ash                                       7.0%

Omega-3 FA                       1%

Omega-6 FA                        2.7%

Carbohydrate                       23.0%


0 تومان